Reklamationsvillkor och ångerrätt

Creative-Cables

Reklamation

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund alltid kontakta Creative-Cables:s reklamationsavdelning via e-post info.se@creative-cables.com Skadat emballage samt skadade varor ska dokumenteras med bilder.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Creative-Cables skall kunden först ha erhållit ett RN-returnummer. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Creative-Cables bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Creative-Cables förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Creative-Cables står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. Creative-Cables ger anvisning om hur produkten ska sändas i retur och vi ersätter inte frakter som har gjorts på eget initiativ utan att kontakta oss för instruktioner.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Creative-Cables förslagsvis via e-post på info.se@creative-cables.com. Märk e-mailet:s ämne med ”Ångerrätt”.

Vid produkter som är specialtillverkade eller inköpta för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Creative-Cables kontaktas inom skälig tid för information om ersättning. Transportskador ska styrkas med dokumentation t.ex. bild på skadat emballage. Om paketet har levererats av kurir så ska anmälan om emballageskador lämnas direkt till kuriren vid mottagandet.

Vid återköp där du åberopar ångerrätt ska du som kund ersätta Creative-Cables:s fraktkostnader till dig. Du står även för fraktavgifter av returen till Creative-Cables samt ev fraktkostnader som vid köpet gick som fraktfritt om ordern överskred 500kr inkl. moms och som inte gör det längre efter att returen är gjord.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där ska Creative-Cables återbetala ordersumman minus ev fraktkostnader utan dröjsmål och senast inom 20 dagar efter godset har ankommit.

 

Returadress:

Gods som ska returneras ska skickas till följande adress:


CREATIVE-CABLES SRL

Creative Cables Nordic
c/o Belid Lighting AB Klasavägen 4, 432 95 Varberg

info.se@creative-cables.com
+46 340 66 25 01


Märk din försändelse och skicka med dokumentation enligt anvisning.


Meny