KÖPVILLKOR


Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Dina uppgifter kommer aldrig att användas eller säljas av tredje part d.v.s. av företag som inte ingår i Creative Cables eller deras svenska representanter Casalo Group AB.


Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.


Reklamation

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund alltid kontakta Casalo:s reklamationsavdelning via e-post info.se@creative-cables.com Skadat emballage samt skadade varor ska dokumenteras med bilder.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Casalo skall kunden först ha erhållit ett RN-returnummer. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Casalo bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Hos Casalo har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Casalo förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Casalo står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. Casalo ger anvisning om hur produkten ska sändas i retur och vi ersätter inte frakter som har gjorts på eget initiativ utan att kontakta oss för instruktioner.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Casalo förslagsvis via e-post på info.se@creative-cables.com. Märk e-mailet:s ämne med ”Ångerrätt”.

Vid produkter som är specialtillverkade eller inköpta för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Casalo kontaktas inom skälig tid för information om ersättning. Transportskador ska styrkas med dokumentation t.ex. bild på skadat emballage. Om paketet har levererats av kurir så ska anmälan om emballageskador lämnas direkt till kuriren vid mottagandet.

Vid återköp där du åberopar ångerrätt ska du som kund ersätta Casalo:s fraktkostnader till dig. Du står även för fraktavgifter av returen till Casalo samt ev fraktkostnader som vid köpet gick som fraktfritt om ordern överskred 500kr inkl. moms och som inte gör det längre efter att returen är gjord.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där ska Casalo återbetala ordersumman minus ev fraktkostnader utan dröjsmål och senast inom 20 dagar efter godset har ankommit.


Returadress:

Gods som ska returneras ska skickas till följande adress:

CASALO GROUP AB

Att: Creative Cables

Gamla Borrebackevägen 57

218 74 Tygelsjö

Tel: 040-300 115

Märk din försändelse och skicka med dokumentation enligt anvisning.


Priser

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive moms i svenska kronor.


Prisförändringar

Vi förbehåller oss rätten att förändra priser och förskriver oss från uppenbara prisfel.


LEVERANSVILLKOR

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, d.v.s. faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.


När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.


Beställning över 500 kr inkl. moms är fraktfri.

På beställning under 500 kr debiteras endast 49 kr inkl. moms.


Leveranser utanför Sverige

Vid leveranser till adresser utanför Sverige kan det tillkomma extra fraktkostnader. Vi mailar er en kostnad för detta innan vi skickar varorna.


Leverans

Leverans sker med DHL eller posten. Leverans sker oftast till DHL Servicepoint eller via Postnord Varubrev. Pallar och större varor levereras till lastkaj, godsmottagning eller gatuplan efter överenskommelse.


Leveranstid

Leverans kommer normalt att ske inom 7 arbetsdagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Färdiga produkter tillverkas efter order och kan ha en längre leveranstid. Kontakta oss för en mer exakt leveranstid.


Pallhantering

Vid leverans på EUR-pall eller frakt med styckegods debiterar vi pallkostnaden separat.


Varor som tillverkats eller beställts speciellt för er kan ej returneras utan särskild

överenskommelse.


Ej uthämtat gods

Varor som ej hämtas ut på utlämningsställe och som går till oss i retur generar nya fraktkostnader som kommer debiteras kunden.


1 års garanti

Vi lämnar minst 1 års garanti. Garantin gäller för material- och tillverkningsfel och

under förutsättning att produkten har utsatts för normalt slitage.

I första hand försöker vi reparera produkten.


Äganderätt

Varan förblir Casalo Group’s AB egendom tills den är fullt betald.


Reservation

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning.


Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.


Nyss sedda

Inga produkter

Meny